แทงบาคาร่า การวิเคราะห์อุตสาหกรรม GOAL889

แทงบาคาร่า ก.ค. การวิจัยและการตลาด ( http://www.researchandmarkets.com/research/2wljbd/european_wearable ) ได้ประกาศเพิ่ม”ตลาดเทคโนโลยีสวมใส่ได้ของยุโรป – ขนาด ส่วนแบ่ง การเติบโต Trends and Forecast, 2013 – 2019″รายงานข้อเสนอของพวกเขา

“ตลาดเทคโนโลยีสวมใส่ได้ในยุโรป – การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ขนาด ส่วนแบ่ง การเติบโต แนวโน้มและการคาดการณ์ ปี 2556 – 2562”ทวีตนี้ตลาดเทคโนโลยีสวมใส่ได้ของยุโรปมีมูลค่า 308.69 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 ซึ่งเติบโตที่ CAGR ที่ 42.1% จากปี 2557 ถึงปี 2562

ตลาดเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้เป็นตลาดเฉพาะที่มีผู้เล่นเพียงไม่กี่รายในปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นของใหม่และมีผู้เล่นเพียงไม่กี่คน ราคาของผลิตภัณฑ์จึงสูง อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์สวมใส่ได้ในปัจจุบันครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ เช่น ฟิตเนสและสุขภาพ อินโฟเทนเมนท์ การดูแลสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรม และการทหาร นอกจากนี้ คาดว่าการใช้งานของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับการพัฒนาอุปกรณ์ต่อไปตลอดระยะเวลาคาดการณ์

ตลาดเทคโนโลยีสวมใส่ได้แบ่งตามแอปพลิเคชันในฟิตเนสและสุขภาพ อินโฟเทนเมนท์ การดูแลสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมและการทหาร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อผ้าอัจฉริยะและแว่นตากีฬาอัจฉริยะ จอภาพกิจกรรม เซ็นเซอร์การนอนหลับ นาฬิกาอัจฉริยะ หูฟังความเป็นจริงเสริม และจอภาพในตลาดเทคโนโลยีสวมใส่ได้รวมอยู่ในแอปพลิเคชันเหล่านี้เพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติหลายอย่างเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น นาฬิกาสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งถูกแบ่งออกเป็นนาฬิกาด้วยเครื่องวัดระยะสูง บารอมิเตอร์ และเข็มทิศ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้รับการแบ่งส่วนเพิ่มเติมและครอบคลุมในรายงาน ในกลุ่มเหล่านี้ กลุ่มฟิตเนสและสุขภาพมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในปี 2555 และคาดว่าจะรักษาตำแหน่งไว้ตลอดระยะเวลาคาดการณ์อันเนื่องมาจากการนำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสวมใส่มาใช้เพิ่มขึ้น

ข้อความในที่นี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง และอาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน ” “มีศักยภาพ” “คาดการณ์” “โครงการ” “แสวงหา” “จะ” หรือคำที่มีความหมาย

คล้ายคลึงกัน และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในอนาคตและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอิงตามความเชื่อในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของเรา เช่นเดียวกับการสันนิษฐานและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนโดย

ธรรมชาติ ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยาก ผลลัพธ์ที่แท้จริงและผลลัพธ์อาจแตกต่างกันอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งรวมถึง: การพึ่งพาผู้บริหารหลักและบุคลากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพึ่งพา

ผลิตภัณฑ์ Grand Theft Auto และความสามารถของเราในการพัฒนาเรื่องยอดนิยมอื่นๆ สำหรับ แพลตฟอร์มปัจจุบันและรุ่นต่อ ๆ ไป การเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสมและการยอมรับของตลาดที่สำคัญของเกมของเรา ความสามารถในการรักษาระดับราคาที่ยอมรับได้ในเกมของเรา ความสามารถของเราในการระดมทุน

หากจำเป็น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ ปัจจัยและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ มีอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557www.take2games.com . ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดมีคุณสมบัติตามข้อความเตือนเหล่านี้และ

มีผลใช้บังคับ ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น

Wheels Up ร่วมมือกับ Corporate Angel Network เพื่อบริจาคที่นั่งว่างและเวลาบินให้กับผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว
15 ตุลาคม 2557 11:29 น. เวลาออมแสงตะวันออกนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–17 ต.ค. บริษัทการบินเอกชนแห่งการปฏิวัติอย่างWheels Upภูมิใจ

ประกาศความสัมพันธ์กับองค์กร Corporate Angel Network(CAN) องค์กรไม่แสวงผลกำไร 501(c)3 ที่จัดบริการรับส่งผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปและกลับจากศูนย์บำบัดรักษาชีวิตโดยใช้ที่นั่งว่างบนเครื่องบินของบริษัท ขยายและทำให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่เป็นที่ยอมรับ

ที่ไหนก็ได้ในสหรัฐอเมริกา โปรแกรม CAN ช่วยให้ผู้ป่วยเดินทางไปยังการทดลองทางคลินิกซึ่งส่งผลให้สามารถรักษาได้ รับการรักษาเฉพาะทางที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่น และหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเดินทางที่แออัดเนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทั้งหมดนี้ในขณะที่ลดภาระทางการเงินของพวกเขา

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ CAN และรู้ว่า Wheels Up จะสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอโซลูชั่นการเดินทางสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งของ CAN และครอบครัวของพวกเขา”

ทวีตนี้ตามที่ David Baxt ผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน Wheels Up กล่าว บริษัท Wheels Up จะบริจาคเที่ยวบินให้กับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ และสมาชิก Wheels Up สามารถบริจาคชั่วโมงบินให้กับ CAN ได้โดยตรง สมาชิกสามารถชำระค่าตั๋วเครื่องบินในเวลาที่บริจาค หรือจัดสรรโดยตรงจากชั่วโมงที่

ซื้อล่วงหน้าในบัญชีสมาชิกของพวกเขา ในอนาคต สมาชิกจะมีตัวเลือกในการแบ่งปันที่นั่งว่างกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย Wheels Up เข้าร่วมเครือข่ายที่กว้างขวางของ CAN ของบริษัทชั้นนำของอเมริกาจำนวน 580 แห่งเพื่อช่วยตอบสนองคำขอของผู้ป่วย 6,000 รายต่อปี

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ CAN และรู้ว่า Wheels Up จะสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอโซลูชั่นการเดินทางสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งของ CAN และครอบครัวของพวกเขา” Baxt กล่าว “ในฐานะบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนและรู้สึกเป็นเกียรติที่สามารถสนับสนุนภารกิจของ CAN ได้ เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจนี้ในอีกหลายปีข้างหน้า”

ด้วยภารกิจในการนำผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้าใกล้การรักษามากขึ้น CAN ได้ประสานงานเที่ยวบินมากกว่า 45,000 เที่ยวบินนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 โดยจัดเที่ยวบินได้มากถึง 225 เที่ยวบินต่อเดือนสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรแกรมนี้ให้ประโยชน์ที่มีความหมายแก่ผู้ป่วยในขณะที่ให้โอกาสที่คุ้มค่าแก่บริษัทที่มีเครื่องบินของบริษัทในการรวมกิจกรรมทางธุรกิจเข้ากับความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับ Wheels Up

Wheels Up เป็นบริษัทการบินส่วนบุคคลที่ปฏิวัติวงการซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในการบินแบบส่วนตัวอย่างมาก ในขณะที่ให้การเข้าถึงที่ไม่มีใครเทียบ ความยืดหยุ่น และบริการส่วนบุคคลที่ดีที่สุด Wheels Up สร้างและนำโดย Kenny Dichter ผู้ก่อตั้ง Marquis Jet และผู้ริเริ่มสร้างสรรค์การ์ดเจ็ทแบบ

เศษส่วน 25 ชั่วโมง Wheels Up นำเสนอโซลูชั่นด้านการบินแบบครบวงจรสำหรับบุคคลและองค์กร รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงฝูงบินส่วนตัวของ King Air 350i ใหม่ล่าสุดและ อ้างอิงเครื่องบิน Excel/XLS ด้วยวัฒนธรรม 8760 (24 ชั่วโมง x 7 วัน x 365 วันต่อปี) Wheels Up กลายเป็นที่รู้จักในด้านการ

สนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการสมาชิกในอากาศและบนพื้นดิน สมาชิก Wheels Up รวมถึง Wheels Down ไลฟ์สไตล์ขั้นสุดยอด โปรแกรมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก งานอีเวนต์ และสิทธิประโยชน์ของพันธมิตร มีส่วนร่วมกับสมาชิกผ่านกิจกรรมพิเศษและโอกาสในการพบกับผู้ทรงคุณวุฒิจากโลกแห่งความบันเทิง กีฬา การเมือง และธุรกิจ บริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชั่นจองและแชร์รถที่ล้ำสมัยและเป็นกรรมสิทธิ์สำหรับสมาชิก

Wheels Up ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับสมาชิก Wheels Up และไม่ใช่ผู้ดำเนินการโปรแกรมอากาศยาน สายการบินที่ได้รับอนุญาตจาก FAA และ DOT ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการใช้การควบคุมการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบของเครื่องบินของโปรแกรม เครื่องบินใดๆ ที่ Wheels Up เป็นเจ้าของหรือเช่าจะให้เช่าแบบแห้งแก่ผู้ให้บริการทางอากาศที่ปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโดยสายการบินนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.WheelsUp.com

เกี่ยวกับ Corporate Angel NetworkRouse Properties การเงิน Bayshore Mall ในราคา $ 46.5 ล้าน3.96% สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราคงที่ครั้งแรก

16 ตุลาคม 2557 07:31 น. Eastern Daylight Timeนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ต.ค. Rouse Properties, Inc. (NYSE:RSE) เจ้าของและผู้ดำเนินการศูนย์การค้าระดับภูมิภาคระดับประเทศ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ปิดการกู้ยืมเงินใหม่จำนวน 46.5 ล้านดอลลาร์ที่ Bayshore Mall ในยูเรก้าค้ำประกัน แคลิฟอร์เนีย เงินกู้ CMBS แบบ non-recourse มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.96% และครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2567

“นอกจากนี้ แทงบาคาร่า เรายังคงใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่เอื้ออำนวยและขยายขั้นตอนการเติบโตของเราต่อไป”ทวีตนี้“นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อต้นปี 2555 เราประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงและปรับตำแหน่ง Bayshore Mall การเพิ่มผู้ค้าปลีกรูปแบบใหญ่ที่ออกสู่ตลาดเป็นรายแรก เช่น ULTA Beauty, The Sports Authority, TJ Maxx และ Walmart ประกอบกับการปรับปรุงเครื่องสำอางมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐที่เสร็จสมบูรณ์ ส่งผลให้ผลิตภาพ ยอด

ขาย และ ผู้ค้าปลีกรายย่อยทั่วทั้งห้างสรรพสินค้า” จอห์น เอ. เวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Rouse Properties กล่าว “นอกจากนี้ เรายังคงใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่เอื้ออำนวยและขยายขั้นตอนการเติบโตของเราต่อไป”

Bayshore Mall อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการแข่งขันในฐานะห้างสรรพสินค้าระดับภูมิภาคเพียงแห่งเดียวภายในรัศมี 155 ไมล์ โดยมีผู้เช่าเช่น Kohl’s, Walmart, Victoria’s Secret, Bath & Body Works, Foot Locker, Kay Jewelers, The Children’s Place, Zumiez, Bed Bath และ นอกเหนือจากการนำเข้า Petco และ Pier 1

บริษัทตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้จากเงินกู้เพื่อชำระยอดหนี้คงค้างทั้งหมดในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีหลักประกันของบริษัทและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

เกี่ยวกับเราส์ พร็อพเพอร์ตี้แคนซัสซิตี้ รัฐแคนซัส–( บิสิเนส ไวร์ )–คริส ดอร์เรลล์ ชาวเมืองแคนซัสซิตี วัย 37 ปี ประสบปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวนานเท่าที่จำได้ แต่เขาไม่ได้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง ในเดือนเมษายน 2555 เขาชั่งน้ำหนัก 434 ปอนด์ สวมเสื้อ 6-7X และกางเกง 60-62 นิ้ว เขาไม่สนใจเรื่องน้ำหนักของตัวเองว่า “ฉันคิดว่าฉันจะอ้วนและทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้”

“วันนั้นช่วยชีวิตและเปลี่ยนชีวิตฉัน”ทวีตนี้แม้แต่การวินิจฉัยโรคเบาหวานในเดือนเมษายน 2014 ก็ไม่ทำให้เขาแปลกใจ ที่เลวร้ายกว่านั้น หลังจากตระหนักถึงค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากโรคเบาหวานของเขา คริสจึงตัดสินใจยกเลิกการเป็นสมาชิกสโมสรสุขภาพเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น แทนที่จะใช้สมาชิกภาพในเชิงรุกเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

ในวันที่ Chris และ Sally ภรรยาของเขาไปที่ Life Time Fitness ในเมือง Lenexa รัฐแคนซัสเพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก Eric Blick ผู้จัดการทั่วไปรู้ว่าเขาต้องช่วยให้เขากลับมาอยู่บนเส้นทางแห่งการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี ในวันนั้น Eric มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ Chris ในการต่อสู้เพื่อลดน้ำหนักโดยให้ความมั่นใจกับโอกาส ทำให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นและควบคุมโรคเบาหวานได้ “วันนั้นช่วยชีวิตและเปลี่ยนชีวิตฉัน” คริสกล่าว

คริสเริ่มพบปะกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Life Time เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาและย้อนกลับนิสัยที่เขาได้พัฒนาขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาทำงานร่วมกับนักโภชนาการผู้ให้คำแนะนำด้านโภชนาการโดยอาศัยการทดสอบการเผาผลาญทางวิทยาศาสตร์ และกำลังใจที่เขาต้องการเพื่อให้มีความอดทนในขณะที่เขา

ปรับปรุงการควบคุมอาหาร และเรียนรู้ที่จะคิดต่างเกี่ยวกับอาหาร นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือของผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล คริสสามารถมุ่งเน้นสุขภาพภายในของเขาโดยการใช้ Active Metabolic Profile เพื่อช่วยให้เขาเข้าใจว่าการเผาผลาญของเขาทำงานอย่างไรผ่านการฝึกอัตราการเต้นของหัวใจและการออก

กำลังกายที่เหมาะสม ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า Chris มีโซนการฝึกอัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่เหมือนใครเพื่อเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักให้ได้มากที่สุด เขายังลงทะเบียนในการท้าทาย 90 วันการแข่งขันตลอดชีพที่มีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในเส้นทางการลดน้ำหนัก เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและการสนับสนุน

ในช่วงเวลาสั้นๆ ห้าเดือน คริสลดน้ำหนักได้มากกว่า 100 ปอนด์ โดยล่าสุดมีน้ำหนัก 290 ปอนด์ นอกจากนี้ เขายังเพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันจักรยาน 150 ไมล์ และมุ่งมั่นที่จะลดน้ำหนักอีก 80 ปอนด์ วันนี้ Chris สวมเสื้อเชิ้ตไซส์ 2x และกางเกงไซส์ 48 และเดินเทียบเท่ากับ 5k ต่อวันในที่ทำงาน ทั้งหมดนี้

ในขณะออกกำลังกายใน Life Time ทุกคืน “ฉันยังไม่เสร็จ” คริสพูด “ฉันรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองและฉันรู้ว่า Life Time Fitness ได้ยืดอายุของฉันและให้ชีวิตของฉันกลับคืนมา”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมปลายทางชีวิตเวลาที่อยู่ใกล้คุณหรือfacebook.com/lifetimefitnessเกี่ยวกับ Life Time Fitness, Inc.ในฐา

นะบริษัท Healthy Way of Life Life Time Fitness (NYSE:LTM) ช่วยให้องค์กร ชุมชน และบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ แรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา และเป้าหมายด้านการออกกำลังกายโดยมีส่วนร่วมในประเด็นที่พวกเขาสนใจ หรือการค้นพบ ความหลงใหลใหม่ๆ — ทั้งภายในและภายนอกของ

กีฬาที่โดดเด่นและมีขนาดใหญ่ของ Life Time ฟิตเนสแบบมืออาชีพ กิจกรรมนันทนาการสำหรับครอบครัว และสปา ซึ่งส่วนใหญ่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ แนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพของบริษัทช่วยให้สมาชิกบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการจัดหาโปรแกรมที่ดีที่สุด บุคลากร และสถานที่ที่มี

คุณภาพและคุณค่าที่แน่วแน่ ณ วันที่ 15 ต.ค. 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการศูนย์ 112 แห่ง ภายใต้โครงการ LIFE TIME FITNESS ?และแบรนด์ LIFE TIME ATHLETIC ?ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ Time Life โปรแกรมและบริการที่มีอยู่ในlifetimefitness.com

Rouse Properties, Inc. (NYSE:RSE) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ และก่อตั้งขึ้นจากมรดกแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในบรรดาเจ้าของห้างสรรพสินค้าระดับภูมิภาคที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ กลุ่มบริษัทมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายทางภูมิศาสตร์ครอบคลุมสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ชายฝั่งถึงชายฝั่ง และรวมถึงห้างสรรพสินค้า 36 แห่งใน 23 รัฐที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25 ล้านตารางฟุต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม: www.rouseproperties.com

Corporate Angel Network เป็นองค์กรการกุศลเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาที่มีภารกิจเพียงอย่างเดียวคือการช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับมะเร็งเฉพาะประเภทของพวกเขา โดยจัดให้มีการเดินทางไปรักษาฟรีทั่วประเทศโดยใช้ที่นั่งว่างบนเครื่องบินของบริษัท ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเครียดทางอารมณ์ ความรู้สึกไม่สบายทางร่างกาย และภาระทางการเงินอีกด้วย

Life Time Fitness ประกาศวันเปิดตัวผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2557
16 ตุลาคม 2557 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ชานฮัสเซน, มินนิโซตา–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2557 Life Time Fitness, Inc. (NYSE: LTM) บริษัท Healthy Way of Life ประกาศว่าผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557 จะเปิดเผยในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 .

การประชุมทางโทรศัพท์จะจัดขึ้นโดย Bahram Akradi ประธาน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Eric Buss รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ John Heller รองประธานฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ การโทรนี้จะเป็นการถ่ายทอดสดทางเว็บและอาจเข้าถึงได้ผ่านทางส่วนนัก

ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่เว็บไซต์ lifefitness.com การเล่นซ้ำของการโทรจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 14:00 น. ET ของวันที่ 23 ตุลาคม 2014

เกี่ยวกับ Life Time Fitness, Inc.:ในฐานะบริษัท Healthy Way of Life Life Time Fitness (NYSE:LTM) ช่วยให้องค์กร ชุมชน และบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ แรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา และเป้าหมายด้านการออกกำลังกายโดยมีส่วนร่วมในด้านที่พวกเขาสนใจ หรือ ค้นพบความหลงใหลใหม่ๆ ทั้งภายในและภายนอกกีฬาที่โดดเด่นและมีขนาดใหญ่ของ Life Time ฟิตเนสระดับมืออาชีพ กิจกรรมนันทนาการสำหรับครอบครัว และสปา ซึ่งส่วนใหญ่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ แนวทางการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีของบริษัทช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการจัดหาโปรแกรมที่ดีที่สุด บุคลากร และสถานที่ที่มีคุณภาพและคุณค่าที่แน่วแน่ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการศูนย์ 112 แห่ง ภายใต้โครงการ LIFE TIME FITNESS ?และแบรนด์ LIFE TIME ATHLETIC ?ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ Life Time โปรแกรม และบริการได้ที่ lifefitness.com

ProSight Specialty Insurance แต่งตั้ง Alex Baiseri เป็นผู้บริหารโครงการด้านภาพยนตร์ กีฬา และยานยนต์ เพื่อขยายแผนกสื่อของบริษัท
16 ตุลาคม 2557 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
เกลนเดลแคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. ProSight Specialty? Insurance (“ProSight”) ได้แต่งตั้งให้ Alex Baiseri เป็นผู้บริหารโครงการสำหรับกลุ่มภาพยนตร์ กีฬา และยานยนต์ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เป็นการตอกย้ำสถานะที่โดดเด่นของ ProSight ในภาพยนตร์ และธุรกิจประกันชีวิตแบบมีเดีย

“Alex ไม่เพียงแต่นำความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่สำคัญมาสู่ทีมเท่านั้น แต่ความกระตือรือร้นและความชอบตามธรรมชาติของเขาในการดำเนินการตามความมุ่งมั่นของ ProSight ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในพื้นที่นี้ ทำให้เขาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในแผนกสื่อของเรา”

ทวีตนี้Alex เข้าร่วม ProSight ด้วยประสบการณ์สามทศวรรษในอุตสาหกรรมประกันภัยและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความบันเทิง กีฬา และกีฬายานยนต์ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ล่าสุด อเล็กซ์เคยเป็นผู้ช่วยรองประธานของ Chubb & Son ที่ดูแลทีมการรับประกันภัยที่รับผิดชอบด้านภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์

ตัวแทนผู้มีความสามารถ สถานที่แสดงผลงาน บ้านเช่า การแข่งขันกีฬา สถานที่และทีม และกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต ก่อนร่วมงานกับชับบ์ อเล็กซ์ดำรงตำแหน่งผู้นำด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์หลายตำแหน่งในหน่วยงานจัดการทั่วไปและนายหน้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งเขาได้รวบรวมความเชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในธุรกิจบันเทิงและกีฬาเพื่อพัฒนาหนังสือธุรกิจอันมีค่า

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ Alex เข้ามาร่วมทีม ในขณะที่เรายังคงแซงหน้าคู่แข่งของเรา และขยายการเข้าถึงทั่วโลกของเราในด้านประกันความบันเทิง” Kevin Topper ประธานระดับโลกของ ProSight ด้านภาพยนตร์และสื่อสดกล่าว “Alex ไม่เพียงแต่นำความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่สำคัญมาสู่ทีม

เท่านั้น แต่ความกระตือรือร้นและความชอบตามธรรมชาติของเขาในการดำเนินการตามความมุ่งมั่นของ ProSight ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในพื้นที่นี้ ทำให้เขาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในแผนกสื่อของเรา”เกี่ยวกับ ProSight Specialty Insurance

ProSight ประกันภัยพิเศษก่อตั้งโดยซีอีโอโจเซฟ Beneducciในปี 2009 และได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ในเครือของTPG ทุนและGS Capital Partners ProSight Specialty Insurance มุ่งเน้นไปที่ตลาดเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรับประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ

พันธมิตรเฉพาะกับผู้จัดจำหน่ายผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้าของพวกเขา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ProSight ประกันภัยพิเศษสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ที่http://www.prosightspecialty.com

HanesBrands กำหนดวันประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2557 และการประชุมทางโทรศัพท์
16 ตุลาคม 2557 16:01 น. เวลาออมแสงตะวันออก
วินสตัน-ซาเลม, นอร์ทแคโรไลนา–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. HanesBrands (NYSE: HBI) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทจะจัดเว็บคาสต์เสียงทางอินเทอร์เน็ตของการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับนักลงทุนในไตรมาสที่สามของปี 2014 เวลา 16:30 น. EDT วันพุธที่ 29 ต.ค. 2014.

เมื่อปิดการซื้อขายปกติในวันนั้นในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก Hanes จะออกข่าวประชาสัมพันธ์ที่เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 27 กันยายน 2014

ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะประกอบด้วยความคิดเห็นอัดแล้วตามด้วยเซสชั่นคำถามและคำตอบสดอาจจะเข้าถึงได้ผ่านทางส่วนของนักลงทุน Hanes เว็บไซต์ขององค์กร, www.Hanes.com/investors การโทรคาดว่าจะสิ้นสุดภายใน 17.30 น. EDT

การเล่นซ้ำของการประชุมทางโทรศัพท์จะมีให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ การเล่นซ้ำของเว็บคาสต์เสียงการประชุมทางโทรศัพท์ที่เก็บไว้จะมีอยู่ในส่วนนักลงทุนของเว็บไซต์บริษัท Hanes เล่นโทรศัพท์ได้ตั้งแต่เวลา 19.30 น. EDT 29 ต.ค. 2557 จนถึงเที่ยงคืน EST 5 พ.ย. 2557 เล่นซ้ำได้โดยโทรฟรี (855) 859-2056 หรือโทรได้ที่ ( 404) 537-3406. รหัสผ่านเล่นซ้ำคือ 22187919

HanesBrands เป็นนักการตลาดชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมสำหรับเสื้อผ้าพื้นฐานในชีวิตประจำวันภายใต้แบรนด์เครื่องแต่งกายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในอเมริกา เอเชีย และยุโรป รวมถึงHanes , Champion , Playtex , DIM, Bali , Maidenform , Flexees , JMS/Just My Size , Wonderbra, Nur ตายน่ารักและเกียร์สำหรับกีฬา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการริเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสังคม และความสำเร็จในการปรับปรุงชุมชน สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท Hanes ที่www.Hanes.com/corporate

พื้นฐานของการนำเสนอ: VF ดำเนินการและรายงานโดยใช้ปีบัญชี 52/53 สัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันเสาร์ที่ใกล้กับวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ในทำนองเดียวกัน ไตรมาสที่สามทางบัญชีจะสิ้นสุดในวันเสาร์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับวันที่ 30 กันยายน เพื่อจุดประสงค์ในการนำเสนอในที่นี้ การอ้างอิงถึงรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2014 ธันวาคม 2013 และกันยายน 2013 เกี่ยวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชี 13 สัปดาห์ 52 และ 13 สัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน 2557 28 ธันวาคม 2556 และ 28 กันยายน 2556 ตามลำดับ

ข้อมูลทางการเงินสกุลเงินคงที่VF เป็นบริษัทระดับโลกที่รายงานข้อมูลทางการเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่รายงานโดย VF จากการแปลงรายได้และค่าใช้จ่ายต่างประเทศเป็นดอลลาร์สหรัฐ ความผันผวนของ

อัตราเหล่านี้อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานที่รายงาน เพื่อเป็นข้อมูลเสริมจากผลการดำเนินงานที่รายงานของเรา เรานำเสนอข้อมูลทางการเงินในสกุลเงินคงที่ ซึ่งเป็นมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เราใช้ข้อมูลสกุลเงินคงที่เพื่อจัดทำกรอบงานในการประเมินว่าธุรกิจของเราดำเนินการอย่างไร โดยไม่รวมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ

ในการคำนวณรายได้และผลกำไรของพันธมิตรโดยใช้เกณฑ์สกุลเงินคงที่ ผลการดำเนินงานสำหรับงวดปีปัจจุบันสำหรับหน่วยงานที่รายงานเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่มีผลในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ( มากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนจริงที่มีผลใช้บังคับในช่วงปีปัจจุบัน)Bob McKnight เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Quiksilver ในปีพ.ศ. 2519 เขาดำรงตำแหน่งประธานตั้งแต่ปี 2522 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2534 ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2534 ถึงมกราคม 2556 และประธานกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงปัจจุบัน ภายใต้คำแนะนำ

ของ McKnight Quiksilver เติบโตจากการเริ่มต้นสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเครื่องแต่งกายและรองเท้าสำหรับไลฟ์สไตล์กลางแจ้งเกี่ยวกับควิกซิลเวอร์:

Quiksilver, Inc. หนึ่งในบริษัทไลฟ์สไตล์กีฬากลางแจ้งชั้นนำของโลก ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับที่มีตราสินค้า แบรนด์เครื่องแต่งกายและรองเท้าของบริษัทซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความหลงใหลในกีฬาแอคชั่นกลางแจ้ง เป็นตัวแทนของไลฟ์สไตล์สบายๆ

สำหรับคนหนุ่มสาวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและมรดกบนกระดาน บริษัทQuiksilver , Roxy , และDC แบรนด์ต่าง ๆ มีรากฐานและมรดกตกทอดมาจากการเล่นเซิร์ฟ หิมะ และสเก็ต ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายในกว่า 90 ประเทศ โดยมีการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงร้านเซิร์ฟ ร้านสเก็ต ร้านหิมะ ร้านค้า Boardriders Club ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และร้านค้าปลีกอื่นๆ ของบริษัท ร้านค้าพิเศษอื่นๆ ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง และผ่านช่องทางต่างๆ ช่องทางอีคอมเมิร์ซ สำนักงานใหญ่ของ Quiksilver ตั้งอยู่ในเมืองฮันติงตันบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว Quiksilver, Inc กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่www.quiksilverinc.com นอกจากนี้เรายังเชิญคุณไปสำรวจเว็บไซต์แบรนด์ของเราwww.quiksilver.com , www.roxy.com และwww.dcshoes.com

ที่ Accela เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมทำให้เกิดความแตกต่าง เรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ประชาธิปไตยเจริญรุ่งเรืองเมื่อรัฐบาลทำงานโดยตรงกับประชาชน เข้าถึงพลเมืองตามเงื่อนไขของพวกเขาผ่านอุปกรณ์พกพา โซเชียลมีเดียและเครือข่าย และข้อมูลแบบเปิด ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานที่

สำคัญ เช่น ที่ดิน ทรัพย์สิน และสิทธิของการจัดการทาง การออกใบอนุญาต การจัดการทางกฎหมาย การจัดการความสัมพันธ์กับพลเมือง นันทนาการและการจัดการทรัพยากร และสุขภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม แพลตฟอร์ม Accela Civic จะเชื่อมช่องว่างระหว่างหน่วยงานและพลเมือง เราช่วยสร้างชุมชนที่ดีขึ้นโดยให้บริการนับพันรายการและธุรกรรมหลายล้านรายการต่อวันสำหรับหน่วยงานทุกขนาด

Accela มีสำนักงานใหญ่ในเมืองซาน รามอน รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานในซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก เมลเบิร์น และดูไบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.accela.com

ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 และตั้งอยู่ในเมืองแคนเบอร์รา 2K Australia มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแฟรนไชส์ ??BioShock ที่ได้รับการยกย่องจาก 2K โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับ BioShock และ BioShock Infinite ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา BioShock 2 ล่าสุด 2K Australia co- พัฒนางวดถัดไปในแฟรนไชส์กับ Borderlands Gearbox Software, Borderlands ที่: Pre-ผลสืบเนื่อง

“PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc.เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าการวิจัยและการตลาด: แนวโน้มตลาดเทคโนโลยีสวมใส่ในยุโรปปี 2019 – ผู้ค้ารายใหญ่ ได้แก่ Google Inc. Microsoft, Sony, Samsung, Nike และ Adidas14 ตุลาคม 2014 05:02 น. Eastern Daylight Timeดับลิน–( บิสิเนส ไวร์ )–21

การวัดประสิทธิภาพของสกุลเงินคงที่เหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมจากการวัดผลการปฏิบัติงานของเราที่คำนวณตาม GAAP ไม่ใช่แทนที่หรือดีกว่า ข้อมูลสกุลเงินคงที่ที่นำเสนออาจเทียบไม่ได้กับการวัดที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งรายงานโดยบริษัทอื่นJonathan Adler เลือก AgilOne เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและยอดขายของลูกค้า
แบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจะใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์การตลาดเชิงคาดการณ์ของ AgilOne เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าและผู้ซื้อที่มีศักยภาพเป็นการส่วนตัว

21 ตุลาคม 2557 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
MOUNTAIN VIEW, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )– 19 ส.ค. AgilOneบริษัทการตลาดเชิงคาดการณ์บนคลาวด์ ประกาศในวันนี้ว่าJonathan Adlerผู้ค้าปลีกแบบออกแบบบ้านจะใช้แพลตฟอร์มคลาวด์ของ AgilOne เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยการสร้างการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ค้าปลีกทั่วโลก ซึ่งดำเนินการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่เฟื่องฟู ร้านค้าจริง 26 แห่ง และธุรกิจค้าส่งที่กว้างขวาง ได้เลือกระบบคลาวด์การตลาดเชิงคาดการณ์ของ AgilOne ให้ต้องใช้เวลาหลายปีในการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าก่อนหน้านี้แต่ไม่มีการรวบรวมกัน และทำให้สามารถดำเนินการได้

“แบรนด์ของเรามีรากฐานมาจากการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เสมอ แต่การตลาดเชิงวิเคราะห์มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราขยายธุรกิจค้าปลีกของเรา”

ทวีตนี้
David Frankel ประธาน Jonathan Adler กล่าวว่า “แบรนด์ของเรามีรากฐานมาจากการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เสมอ แต่การตลาดเชิงวิเคราะห์มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราขยายธุรกิจค้าปลีก” “แพลตฟอร์มของ AgilOne จะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในรูปแบบใหม่และสร้างสรรค์”

Jonathan Adler วางแผนที่จะส่งข้อความที่เป็นเป้าหมาย ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และเป็นส่วนตัวไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่คล้ายกันผ่านตัวค้นหารายได้ที่คาดการณ์ได้ของ AgilOne และการจับคู่การดำเนินการแบบครบวงจรซึ่งช่วยให้นักการตลาดดำเนินการอย่างรวดเร็วและชาญฉลาดตามข้อมูลลูกค้าของพวกเขา เดิมที Jonathan Adler ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือในการจัดระเบียบ ล้างข้อมูล และเพิ่มคุณค่าข้อมูลลูกค้า แต่หลังจากนั้นก็ได้เกณฑ์ AgilOne สำหรับความสามารถทางการตลาดเชิงคาดการณ์ ซึ่งให้โอกาสในการเชื่อมต่อใหม่ มีส่วนร่วม และรักษาลูกค้าด้วยการสื่อสารผ่านการตลาดที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนตัว

“เราภูมิใจที่จะประกาศว่า Jonathan Adler เป็นลูกค้ารายล่าสุดที่ใช้ระบบคลาวด์ทางการตลาดเชิงคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพของ AgilOne เพื่อสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้าและผู้ซื้อที่มีศักยภาพมากขึ้น” Dr. Omer Artun ซีอีโอของ AgilOne กล่าว “เทคโนโลยีของเราทำให้ผู้ค้าปลีกทุกราย ไม่ใช่แค่ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม สามารถใช้เทคนิคการตลาดขั้นสูงโดยอิงจากข้อมูลลูกค้าของพวกเขาเอง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทันทีในรูปแบบของรายได้ที่เพิ่มขึ้นและความภักดีต่อแบรนด์”

AgilOne ช่วยให้นักการตลาดสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้าทุกราย โดยกำหนดข้อเสนอทางการตลาดที่เหมาะสม ทำให้แต่ละความสัมพันธ์มีกำไรมากขึ้น และทำให้ศาสตร์ของการตลาดง่ายขึ้น ตามแนวทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล AgilOne ทำให้ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่สะอาดและชาญฉลาด ก่อนที่จะแนะนำการดำเนินการในทันทีเพื่อเพิ่มรายได้เกี่ยวกับ Jonathan Adler

Jonathan Adler มีร้านค้ามากกว่า 25 แห่งทั่วโลก เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่เฟื่องฟู และธุรกิจค้าส่งที่มีสาขามากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก รากฐานของเขาในฐานะศิลปินและประติมากรยังคงมีอิทธิพลต่อแบรนด์เครื่องประดับในบ้าน ซึ่งรวมถึงของตกแต่ง ของสะสมบนโต๊ะ เครื่องนอน อุปกรณ์อาบน้ำ เทียน เฟอร์นิเจอร์ พรม หมอน ไฟ และอื่นๆ Adler เข้าสู่วงการเรียลลิตี้ทีวีในปี 2550 ในตำแหน่งหัวหน้าผู้พิพากษาของ Top Design และเป็นผู้แต่งหนังสือชุด Happy Chic เขาอาศัยอยู่ในนิวยอร์กซิตี้กับหุ้นส่วน Barneys Creative Ambassador ที่ Large Simon Doonan และ Norwich Terrier Liberace ของพวกเขาเกี่ยวกับ AgilOne

AgilOne เป็นบริษัทคลาวด์การตลาดเชิงคาดการณ์ที่ช่วยให้นักการตลาดเชื่อมต่อกับบุคคลในลูกค้าทุกราย ใช้ประโยชน์จากพลังของการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อบูรณาการ ล้างข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ AgilOne ช่วยกำหนดข้อเสนอทางการตลาดที่เหมาะสมอย่างแท้จริง ทำให้แต่ละความสัมพันธ์มีกำไร

มากขึ้น และทำให้ศาสตร์ของการตลาดง่ายขึ้น แบรนด์ชั้นนำสำหรับผู้บริโภค เช่น The Body Shop, BetaBrand, Shazam, Sports Authority, Moosejaw และ shopPBS.org ใช้ AgilOne เพื่อค้นหาการดำเนินการในทันทีเพื่อเพิ่มรายได้และการมีส่วนร่วมของลูกค้า AgilOne ซึ่งตั้งอยู่ใน Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้รับทุนสนับสนุนจาก Sequoia Capital, Mayfield Fund และ Tenaya Capital สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.AgilOne.com

การวิจัยและการตลาด: แนวโน้มตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสวมใส่ทั่วโลกปี 2020: Adidas, Apple, Sony, Fitbit, Jawbone และ Nike ครองตลาด21 ตุลาคม 2557 07:52 น. Eastern Daylight Timeดับลิน–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. การวิจัยและการตลาด

http://www.researchandmarkets.com/research/gqsgvw/wearable ) ได้ประกาศเพิ่ม”ตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ โดยพิจารณาจากแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ ฟอร์มแฟกเตอร์ และภูมิศาสตร์ – รายงานการวิเคราะห์และการคาดการณ์ถึงปี 2014 – 2020″ ต่อข้อเสนอของพวกเขา

“ตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ตามการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ฟอร์มแฟกเตอร์ และภูมิศาสตร์ – การวิเคราะห์และการคาดการณ์ถึงปี 2014 – 2020”

ทวีตนี้ในบรรดาภาคส่วนแอปพลิเคชัน แทงบาคาร่า แอปพลิเคชันของผู้บริโภคมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดโดยมีขนาดตลาดข้าม 790.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันสำหรับองค์กรและอุตสาหกรรมคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR สูงสุด (มากกว่า 26%) ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ของปี 2014 จนถึงปี 2020